O domově mládeže

Pracoviště:

Dokumenty:

Časopis

Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku: 31. 8. 2021
Podzimní prázdniny: 27. 10. – 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Zahájení vyučování: 3. 1. 2022
Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022
Jarní prázdniny: 28. 2. – 6. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022

Historie domova mládeže:

Domov mládeže, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095

Postaven v létech 1914 - 1915 jako Městský chudobinec, sídlil v Ostravě-Vítkovicích, Lidická 55. Jako žákovský domov byla budova užívána s největší pravděpodobností od roku 1953. V roce 1957 došlo ke sloučení Studentského domova, Ostrava-Vítkovice, Lidická 50 a Žákovského domova, Ostrava-Vítkovice, Lidická 55. V průběhu let padesátých až šedesátých v budově působil také Záchytný dětský domov.

V roce 1961 došlo ke změně názvu z původního žákovského domova na domov mládeže.

V roce 2000 se domov mládeže přestěhoval do zrekonstruovaných prostor střední školy společného stravování v Ostravě Hrabůvce, Krakovská 1095.

Domov mládeže, Ostrava-Vítkovice. Lidická 50

23. května 1922 se v Českém domě v Ostravě-Vítkovicích konala ustavující valná hromada spolku Studentský domov. Budova se začala stavět koncem roku 1922, postavena byla na konci roku 1923. Prvního února 1924 se do ní nastěhovalo 83 žáků.

V době 2. světové války se ve studentském v domově tajně scházeli Junáci, kteří pak byli popraveni v dubnu 1945 v polském Těšíně. Na jejich památku byla postavena kamenná mohyla Ivančena pod beskydskou Lysou horou.

Ředitelé domova mládeže:

Od 1. 9. 1953 do 31. 8. 1980 byla ředitelkou paní Zdeňka Javorková
Od 1. 9. 1980 do 31. 12. 1984 byl ředitelem pan František Matyska
Od 1. 1. 1985 do 31. 10. 1991 byl ředitelem pan Bílek Václav
Od 1. 11. 1991 je ředitelkou domova mládeže Mgr. Marcela Lörincová

Logo MSK
Logo MSK
Logo MSK