Úřední deska

Základní údaje

Název: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace
Sídlo: Krakovská 1095/33, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
IČO: 00602001
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Ředitel: Mgr. Marcela Lörincová
Datová schránka: xpmfeii
E-mail: dm@dmostrava.cz
Kapacita zařízení: 215 lůžek

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Logo MSK
Logo MSK
Logo MSK