Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace, IČO 00602001, jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  1. Požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů
  2. Požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných správcem
  3. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů
  4. Požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popř. požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  5. Vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů správcem
  6. Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl správci
  7. Podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasen se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči zpracovateli uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Společnost Jobman s.r.o.
  Livornská 449
  109 00 Praha 10
  IČO: 27177726

  Komunikační adresa:
  Sedmidomky 456/2
  101 00 Praha

  E-mail: dpo@dpohotline.cz

  MTČ: +420 910 120 377

  Datová schránka: tkyd8fz

  Kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA

Logo MSK
Logo MSK
Logo MSK
Tento web používá cookies, aby vám mohl zprostředkovat lepší zážitek z prohlížení webu.

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Tento web používá cookies, aby vám mohl zprostředkovat lepší zážitek z prohlížení webu.

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Vaše předvolby byly uloženy.