Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace, IČO 00602001, jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  1. Požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů
  2. Požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných správcem
  3. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů
  4. Požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popř. požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  5. Vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů správcem
  6. Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl správci
  7. Podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasen se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči zpracovateli uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Společnost Moore Advisory s.r.o.
  Karolinská 661/4
  186 00 Praha 8 - Karlín
  IČO: 09692142

  E-mail: recepcni@moore-czech.cz

  MTČ: +420 227 031 495

  Datová schránka: tkyd8fz

  Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

Logo MSK
Logo MSK
Logo MSK
Tento web používá cookies, aby mohl dobře fungovat.

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Tento web používá cookies, aby mohl dobře fungovat.

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Vaše předvolby byly uloženy.